Hoạt động từ TDTU

Hoạt động của DEMASTED

Công bố mới

Khoa học và công nghệ

Thúc đẩy thương mại hóa nghiên cứu khoa học trong nhà trường
03-10-2017
Hội thảo chủ đề xúc tiến thương mại hóa kết quả nghiên cứu và và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường ĐH, CĐ kỹ thuật vừa được tổ chức tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP HCM).