Hoạt động của DEMASTED

Seminar “Mining Class Association Rules”
08-02-2018
Sáng ngày 05/2/2018, Phòng Quản lý phát triển Khoa học & Công nghệ tthuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi báo cáo seminar với chủ đề "Mining Class Association Rules" do TS. Nguyễn Thị...

Khoa học và công nghệ