header 12

Cấp Nhà nước

Nguyễn Hùng Anh; Thiết kế cảm biến sinh học plasmonic để phát hiện đa dấu chỉ sinh học trong chủng staphylococcus aureus kháng methicilline sử dụng phân tử Beacon hai đầu dò plasmonic (2017-2019).

Hán Thành Trung; Điều khiển tương hỗ xe robot tự hành bằng phản hồi hữu hạn (2017-2019).

Bùi Quốc Bảo; Phát triển vật liệu không nung cho công trình thân thiện môi trường (2017-2019).

Nguyễn Thời Trung; Phát triển các phương pháp số để tính toán, tối ưu và chẩn đoán sức khỏe kết cấu trong đa môi trường vật lý (2017-2019).

Nguyễn Trương Khang; Ăng ten công hưởng Fabry-Perot cho phân cực tròn, băng thông rộng, và độ lợi cao (2016-2018).

Nguyễn Sỹ Dũng; Thiết kế bộ điều khiển thông minh cho hệ thống giảm xóc và thiết lập hệ thống giám sát trực tuyến tình trạng kỹ thuật của tàu lửa cao tốc (2016-2018).

Đào Thanh Phong; Thiết kế và tối ưu hóa các cơ cấu mềm cho hệ tay gắp chính xác (2016-2018).

Lê Minh Hưng; Khảo sát tính chất điện và từ của màng hai chiếu graphene, MoS2,WS2 tương tác với kim loại và khả năng lưu trữ khí của khung vật liệu [CoFe(CN)6]2- bằng phương pháp tính toán lương tử DFT (2016-2018).

Nguyễn Việt Long; Nghiên cứu tổng hợp các cấu trúc oxit sắt mới nhằm ứng dụng trong pin và sensor khí (2016-2018).

Nguyễn Duy Vỹ; Tăng cường độ nhạy của kính hiển vi lực nguyên tử bằng hốc quang học cộng hưởng (2016-2018).

Ngô Sơn Tùng; Nghiên cứu ảnh hưởng của đột biến vùng lõi kỵ nước trên cấu trúc của các tiền sợi Aβ. Sử dụng mô phỏng đông học phân tử trao đổi mô hình (2016-2018).

Thái Hoàng Chiến; Phát triển phương pháp không lưới đẳng tham số cho phân tích kết cấu tấm vỏ chịu tải trọng cơ - điện - nhiệt (2016-2018).

Hồ Trung Dũng; Tương tác tán sắc gần các vật thể vĩ mô (2015-2017)

Lê Tuấn Phương Nam; Nghiên cứu sự truyền nhiệt và điều kiện biên nhiệt độ cho tính toán mô phỏng dòng khí loãng (2015-2017)

Nguyễn Trương Thanh Hiếu; Mô phỏng Monte Carlo tán xạ điện tử năng lượng thấp trong chất rắn (2015-2017)

Nguyễn Thời Trung; Phát triển các phương pháp số để tính toán, tối ưu và đánh giá độ tin cậy một số bài toán trong đa môi trường Vật lý (2015-2017)

Nguyễn Trương Khang; Sự tăng cường hiệu suất phát xạ cho anten quang dẫn trong hệ xung tần số Terahertz (2014-2016).

Võ Đình Bảy; Developing algorithms for mining frequent sequence patterns and rules from sequence databases (2014-2016).

Võ Đình Bảy; Phát triển các thuật toán phân lớp dựa trên khai thác luật kết hợp (2013-2015).

Võ Hoàng Duy; Research and design a system warning and controlled the balance of board (2013 - 2015).