header 4

Cấp Cơ sở

Phạm Thị Minh Lý; Xây dựng chiến lược thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, đề xuất các giải pháp nhằm kêu gọi nguồn vốn chất lượng cao vào các dự án trọng điểm Gia Lai (2017-2018); Sở Khoa học và công nghệ Gia Lai tài trợ.

Bùi Loan Thùy; Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững của đồng bào Raglai huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận (2016-2018); Sở Khoa học và công nghệ Ninh Thuận tài trợ.

Ngô Lê Minh; Nghiên cứu tổ chức không gian nhà xã hội tại Tp Hồ Chí Minh với sự tham gia của cộng đồng (2015-2017); Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM tài trợ.

Trịnh Tú Anh; Định hướng và kiểm soát phát triển không gian kiến trúc các khu biệt thự cũ trong khu trung tâm đô thị hiện hữu TP. HCM (2015-2017); Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM tài trợ.

Bùi Loan Thùy; Xây dựng mô hình phát triển du lịch văn hóa sinh thái lòng hồ Tân Trung - Vàm Nao, Phú Tân, An Giang (2015-2017); Sở Khoa học và công nghệ An Giang tài trợ.

Hồ Phạm Thục Lan; Thoái hoá khớp: yếu tố nguy cơ và di truyền (2015-2017); Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM tài trợ.

Huỳnh Trí Thiện; Xây dựng khung phân tích tài chính kinh tế xã hội cho việc đăng cai các giải thể thao quốc tế tại TP.HCM (2014-2016); Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM tài trợ.

Hà Thị Là; Vai trò công đoàn trong xây dựng hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp  thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất ở TP. Hồ Chí Minh (2012-2014); Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM tài trợ.

Ngô Thị Kim Dung; Những vấn đề an sinh xã hội của người lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức tại TP. Hồ Chí Minh (2012 - 2014).

Trần Thị Kim Dung; Nghiên cứu ứng dụng chất kích kháng trong quản lý bệnh đốm lá (Colletotrichum spp.) trên cây Lan Dendrobium.

Phạm Thiên Duy; Nghiên cứu, xây dựng thử nghiệm hệ thống điều khiển giám sát trạng thái thiết bị điện trong tòa nhà (10/2008 – 04/2010), Sở khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương.

Lê Thị Mai; Sự xung đột vai trò của nữ doanh nhân trong bối cảnh kinh tế – xã hội hiện nay tại TP. Hồ Chí Minh (11/2008 – 11/2010), Sở khoa học và công nghệ TP. HCM.

Nguyễn Thúy Lan Chi; Nghiên cứu đề xuất các phương thức tổ chức và thực hiện chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường dựa vào lực lượng sinh viên (12/2007 – 12/2008), Sở khoa học và công nghệ TP. HCM.

Nguyễn Thị Thanh Hiền; Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường và điều kiện nuôi cấy lên sự tăng sinh khối mô sẹo cây thông đỏ Lâm Đồng (12/2006 – 12/2008), Sở khoa học và công nghệ TP. HCM.

Lê Vinh Danh; Chính sách huy động đóng góp của nhân dân để chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại TP. Hồ Chí Minh (08/2005 – 01/2007), Sở khoa học và công nghệ TP. HCM.

Lê Vinh Danh; Hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước TP. Hồ Chí Minh – Hiện trạng và giải pháp (08/2003 – 03/2004), Viện kinh tế TP. HCM.

Lê Phu; Ứng dụng kỹ thuật mô phỏng trong đào tạo, thiết kế, thí nghiệm một số kết cấu thép trong công trình xây dựng (06/2003 – 12/2004), Sở khoa học công nghệ và môi trường cấp kinh phí.