header 9

Đề tài khác

Võ Hoàng Duy; Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị đo góc nghiêng (2016-2017); Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động Hiệp Tiến.

Trương Thị Diệu Hiền; Nghiên cứu sản xuất triển khai chuẩn hóa quy trình rượu vang đỏ và rượu vang trắng (2016-2017); DNTN SX TM & DV Ba Mọi.

Nguyễn Minh Tuấn; Quản lý và tối ưu kho dữ liệu (Datawarehouse); Hỗ trợ vận hành và tự động hóa Hệ thống báo cáo; và Phát triển hệ thống Quản lý dữ liệu khách hàng (CRM) (2016-2017); Công ty cổ phần hỗ trợ dịch vụ thanh toán Việt Phú.

Nguyễn Thúy Lan Chi; Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm cho hoạt động của Công ty Y Nhân (2016); Công ty TNHH Thương mại Y Nhân.

Dương Thị Thùy Vân; Phần mềm họp không giấy trên thiết bị di động cho tỉnh Tây Ninh (2016); Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh.

Lưu Nguyễn Nam Hải; Nghiên cứu và giám sát chế tạo khung thép tối ưu với liên kết Perforbond (2016); Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng số 5.

Nguyễn Minh Đức; Kiểm nghiệm thuốc Crila và 60 mẫu chế phẩm đang có trên thị trường là thực phẩm chức năng được ghi là sản xuất từ cây trinh nữ hoàng cung (2016); Công ty TNHH Thiên Dược.

Nguyễn Minh Đức; Kiểm nghiệm 12 dược liệu dựa theo yêu cầu Dược điển Việt Nam IV (DĐVN IV) hoặc Dược điển Trung quốc 2010 (DĐTQ 2010) và xây dựng Tiêu chuẩn Cơ sở (TCCS) cho một dược liệu “Bồ công anh” (2016); Công ty TNHH Đông dược Hòa Phú.

Nguyễn Minh Đức; Nghiên cứu sản xuất viên nang mềm nhung hươu từ Nhung hươu sao Hương Sơn (Hà Tĩnh) (2015-2016); Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

Ngô Minh Vương; Vietnamese Sentiment Analysis System in Scocial Networks – Dự án R&D chính của Tổ chức VNG (2011-2012).

Ngô Minh Vương; Information Crawler – Tài trợ bởi Tổ chức VNG và Đại học Bách Khoa TP.HCM (2011-2012).

Ngô Minh Vương; English and Vietnamese Opinion Detection – Tài trợ bởi Tổ chức VNG và Đại học Bách Khoa TP.HCM (2011-2012).

Ngô Minh Vương; English and Vietnamese Opinion Spam Detection – Tài trợ bởi Tổ chức VNG và Đại học Bách Khoa TP.HCM (2011-2012).

Ngô Minh Vương; Porn Picture Detection – Tài trợ bởi Tổ chức VNG, Viện JVN và Đại học Bách Khoa TP.HCM (2011-2012).

Dương Thị Thùy Vân; Predicting movement of mobile devices in wireless network – Tài trợ bởi Trường đại học Tôn Đức Thắng (2011).