header 12

Giới thiệu Trường

Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) là một trường đại học công lập trực thuộc Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam. Nhiệm vụ trung tâm của (TDTU) là đào tạo mới và đào tạo lại lực lượng lao động; bồi dưỡng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực nói chung, phục vụ cho nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Thành phố Hồ Chí Minh; góp phần cung ứng nhân lực và nghiên cứu cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhất là khu vực phía Nam; thực hiện nghiên cứu khoa học theo chuẩn mực quốc tế để góp phần vào sự phát triển chung của khoa học nước nhà.

TDTU

Định hướng phấn đấu của Trường trong những năm tới là: Mở rộng và phát triển Trường thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu đa chức năng, có uy tín trong nước và quốc tế, với định hướng trở thành một đại học nghiên cứu.

Phương châm hoạt động của Trường: "Vì sự phát triển con người và một xã hội tăng trưởng ổn định, bền vững". Triết lý hoạt động: "Chất lượng và Tin cậy". Nguyên tắc hoạt động: "Hiệu quả, Công bằng và Ổn định".

Sứ mạng, triết lý và nguyên tắc ứng xử xã hội của Trường đại học Tôn Đức Thắng là kim chỉ nam cho các chiến lược và kế hoạch phát triển từng giai đoạn mà Trường xây dựng.

Trường hiện có hơn 50 Nhóm nghiên cứu, trong đó có những nhóm nghiên cứu được lãnh đạo bởi những nhà khoa học hàng đầu thế giới. Trường là đại học đầu tiên và duy nhất (tính đến thời điểm này) sở hữu 07 bằng sáng chế Hoa Kỳ (USPTO). Tổ chức gắn sao đại học thế giới QS World University Ratings của Anh Quốc đã công nhận Trường là đại học đạt chuẩn 3 sao/5 sao của thế giới.