Họp về định hướng tài trợ mới của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ - Trường đại học Tôn Đức Thắng (FOSTECT)

Sáng ngày 27/10/2017, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ - Trường đại học Tôn Đức Thắng (FOSTECT) đã tổ chức buổi họp về Định hướng tài trợ mới của Quỹ FOSTECT nhằm trình bày, thảo luận về và định hướng tài trợ mới từ Quỹ cũng như hướng dẫn giảng viên, nghiên cứu viên của Trường về cách xin tài trợ nghiên cứu khoa học từ Quỹ FOSTECT một cách hiệu quả.

 

Tập huấn về nghiên cứu khoa học cho GVNC và Phụ trách NCKH các Khoa lần 2

Sáng ngày 12/10/2017, Phòng Quản lý phát triển khoa học và công nghệ thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi tập huấn về nghiên cứu khoa học lần 2 dành cho Phụ trách nghiên cứu khoa học và giảng viên nghiên cứu của các khoa.

 

Tập huấn về nghiên cứu khoa học cho Trung tâm Ngôn ngữ sáng tạo (TDT-CLC)

Sáng ngày 10/10/2017, Phòng Quản lý phát triển khoa học và công nghệ thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi tập huấn về nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên của Trung tâm Ngôn ngữ sáng tạo (TDT-CLC).

 

Buổi làm việc về xúc tiến hoạt động chuyển giao công nghệ

Chiều ngày 04/10/2017, Phòng Quản lý phát triển khoa học và công nghệ thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi làm việc về xúc tiến hoạt động chuyển giao công nghệ với các giám đốc trung tâm khoa học công nghệ của Trường.

 

Tập huấn về nghiên cứu khoa học cho Phụ trách nghiên cứu khoa học và giảng viên nghiên cứu của các Khoa

Chiều ngày 03/10/2017, Phòng Quản lý phát triển khoa học và công nghệ thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi tập huấn về nghiên cứu khoa học dành cho Phụ trách nghiên cứu khoa học và giảng viên nghiên cứu của các khoa.

 

Page 1 of 14