Tập huấn về các thông lệ quốc tế về đạo văn, gian lận trong học thuật của Ủy Ban đạo đức khoa học Trường đại học Tôn Đức Thắng

Chiều ngày 02/06/2017, Ủy Ban đạo đức khoa học Trường đại học Tôn Đức Thắng (Ủy ban) đã tổ chức buổi tập huấn giới thiệu về các thông lệ quốc tế về đạo văn, gian lận trong học thuật (academic dishonesty: cheating and plagiarism) và đề cao đạo đức học thuật và đạo đức khoa học, bảo đảm quyền lợi sinh viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu của Trường.

 

Buổi làm việc với GS. Tien-Yin Chou, Đại học Feng Chia

GS. Tien-Yin Chou hiện là Giám đốc Trung tâm GIS (Geographic Information Systems Research Center) của Trường đại học Feng Chia (Đài Loan). Sáng ngày 31/05/2017, GS. Tien-Yin Chou đã có buổi gặp và làm việc với Phòng Quản lý Phát triển Khoa học & Công nghệ (DEMASTED) thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng nhằm triển khai hợp tác nghiên cứu của nhóm trong thời gian tới.

 

Buổi làm việc với TS. Gopalakrishnan Kumar

TS. Gopalakrishnan Kumar hiện là Adjunct professor và đồng thời Trưởng Nhóm nghiên cứu về nguồn năng lượng mới, năng lượng sinh học và sản xuất năng lượng xanh (GPBAE) thuộc Khoa Môi Trường và Bảo Hộ Lao Động, Trường đại học Tôn Đức Thắng. Chiều ngày 16/05/2017, TS. Gopalakrishnan Kumar đã có buổi gặp và làm việc với Phòng Quản lý Phát triển Khoa học & Công nghệ (DEMASTED) thuộc Trường.

 

Tập huấn về Qui trình tuyển dụng các vị trí, công việc chuyên môn tại Trường năm 2017

Chiều ngày 27/04/2017, Phòng Quản lý phát triển khoa học và công nghệ (DEMASTED) đã tổ chức buổi tập huấn về qui trình tuyển dụng các vị trí, công việc chuyên môn tại Trường năm 2017. Đây là buổi tập huấn nhằm chia sẽ, giải đáp thắc mắc xoay quanh hoạt động tuyển dụng các vị trí, công việc chuyên môn tại Trường trong thời gian tới.

 

Seminar “Computational Exploration of Chemistry: From Organic Molecules to Metal-Organic Frameworks”

Chiều ngày 17/03/2017, TS. Hajime Hirao, là giáo sư dự bị (Associate Professor) của City University of Hong Kong (Hong Kong), có buổi báo cáo seminar với chủ đề “Computational Exploration of Chemistry: From Organic Molecules to Metal-Organic Frameworks” tại Trường đại học Tôn Đức Thắng.

 

Page 1 of 12