Seminar “Mining Class Association Rules”

Sáng ngày 05/2/2018, Phòng Quản lý phát triển Khoa học & Công nghệ tthuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi báo cáo seminar với chủ đề "Mining Class Association Rules" do TS. Nguyễn Thị Thúy Loan (Nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu công nghệ tri thức và hệ thống trong ICT thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (KSE-ICT)) trình bài báo cáo.

 

Seminar “Micro-Nano membranes and several possible applications for biological research”

Chiều ngày 22/1/2018, Phòng Quản lý phát triển Khoa học & Công nghệ thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi báo cáo seminar với chủ đề "Micro-Nano membranes and several possible applications for biological research" do TS. Tống Duy Hiển (Nghiên cứu viên thuộc Viện Khoa học tính toán) và TS. Hoàng Đức Quang (Giảng viên thuộc Khoa Kỹ thuật công trình) trình bài báo cáo.

 

Seminar “Automatic Video Summarization for Key Frame Extraction”

Chiều ngày 16/1/2018, GS. Sung Wook Baik, Đại học Sejong (Hàn Quốc), có buổi báo cáo seminar với chủ đề "Automatic Video Summarization for Key Frame Extraction" tại Trường đại học Tôn Đức Thắng.

 

Khóa học "Thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu"

Sáng ngày 07/01/2018, Trường đại học Tôn Đức Thắng đã kết thúc lớp học "Thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu" và tiến hành trao chứng nhận cho các học viên tham gia khóa học.

 

Tập huấn về phương pháp trích dẫn khoa học cho học viên cao học

Chiều ngày 02/12/2017, Phòng Quản lý phát triển khoa học và công nghệ thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi tập huấn về phương pháp trích dẫn khoa học dành cho các học viên cao học của Trường.

 

Page 1 of 15