Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 26 tháng 6 năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 08/2017/BKHCN về hướng dẫn Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2017 và thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014, Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Một báo cáo về xếp hạng đại học Việt Nam

Trong khi chưa lọt vào các bảng xếp hạng quốc tế uy tín thì liệu các trường đại học Việt Nam có cách nào để tự xếp hạng với nhau, nhằm có thêm thông tin tham khảo và qua đó thúc đẩy các đại học đổi mới và nâng cao chất lượng? Một nhóm chuyên gia độc lập đã giải đáp câu hỏi này bằng cách tiến hành và công bố một bảng xếp hạng tổng thể đối với 49 trường đại học. Tia Sáng xin giới thiệu bài viết của nhóm về phương pháp đánh giá và những kết quả sơ lược của bảng xếp hạng lần đầu có ở Việt Nam này.

 

TS. Thái Hoàng Chiến – “Most Cited Computers & Structures Articles”

TS. Thái Hoàng Chiến, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu cơ học tính toán thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (DCM), có công bố bài báo “Generalized shear deformation theory for functionally graded isotropic and sandwich plates based on isogeometric approach” trên tạp chí quốc tế ISI Computers & Structures (impact factor là 2.847 theo ISI và chỉ số H-index là 102 theo SJR).

 

Hệ thống tính toán của Nhóm nghiên cứu Hóa Tính toán của Trường đại học Tôn Đức Thắng (COMCHEM)

Các nhà địa chấn học là những nhà khoa học đầu tiên khai thác các khả năng của công nghệ máy tính tiên tiến. Khoa học tính toán là một lĩnh vực đa ngành đang phát triển nhanh chóng được sử dụng để hiểu và giải quyết các vấn đề phức tạp trong vật lý, hóa học, kỹ thuật, sinh học, kinh tế và y học v.v…

 

GS. Nguyễn Ngọc Thành - Top 10 of Google Citations of Collective Intelligence

GS. Nguyễn Ngọc Thành, Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu Công nghệ tri thức và hệ thống trong ICT của Trường đại học Tôn Đức Thắng (KSE-ICT), được liệt kê trong danh sách Top 10 of Google Citations of Collective Intelligence.

 

Page 1 of 10