header 7

Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng viên chức hành chính (2018)

Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng viên chức hành chính làm việc tại Phòng quản lý phát triển khoa học và công nghệ.

Xem tiếp...
 

Thông báo về việc ứng tuyển vào các vị trí, công việc chuyên môn Năm 2017

Để phục vụ kế hoạch đào tạo và nghiên cứu khoa học Năm 2017 và các năm sau, Đại học Tôn Đức Thắng có nhu cầu tuyển dụng, bố trí công việc cho các Nhà khoa học, chuyên gia vào các vị trí, công việc chuyên môn Năm 2017

Xem tiếp...
 

Thông báo học bổng Internship quốc tế

Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo Chương trình tuyển chuyên gia và sinh viên nước ngoài (đang học thạc sĩ, tiến sĩ) đến làm việc hoặc tập sự nghề nghiệp tại Trường từ 03 – 06 tháng; hoặc ít nhất đủ 01 tháng trở lên (đối với chuyên gia).

Xem tiếp...
 

Tuyển dụng nghiên cứu viên nhóm nghiên cứu về Geographic Information System

Trường đại học Tôn Đức Thắng đang có nhu cầu tuyển chọn ứng viên làm nghiên cứu toàn thời gian/bán thời gian tại Trường trong lĩnh vực Geographic Information System (GIS). Ứng viên được yêu cầu phải có kinh nghiệm làm việc và có nền tảng nghiên cứu tốt thông qua các công trình công bố quốc tế (ISI/Scopus).

Xem tiếp...
 

Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng viên chức hành chính

Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng viên chức hành chính làm việc tại Phòng quản lý phát triển khoa học và công nghệ.

Xem tiếp...
 

Page 1 of 2